Η περιφορά των Εικόνων στο Κάτω Νερό στις Μενετές! (pics)

Η περιφορά των Εικόνων στο Κάτω Νερό στις Μενετές! (pics)

φωτογραφίες Έρη Ρήγα Ρηγοπούλη