Σαν σήμερα, 11.11.65, εφ. Ροδιακή: "38 έτη συνεπλήρωσεν η οργάνωσις ΚΕΠΑ των Καρπαθίων ΗΠΑ"