Σαν σήμερα 11.11.65 εφ. Ροδιακή "38 έτη συνεπλήρωσεν η οργάνωσις ΚΕΠΑ των Καρπαθίων ΗΠΑ"