Σαν σήμερα 25.8.53 εφ. Πρόοδος "Ζητείται ιατρός δια την κοινότητα Ολύμπου"

Σαν σήμερα 25.8.53 εφ. Πρόοδος "Ζητείται ιατρός δια την κοινότητα Ολύμπου"