Σαν σήμερα, 26.4.1936, εφ. Δωδεκάνησος: "Εκ Καρπάθου: Αι στερήσεις υπο τας κυρώσεις των Ιταλών"

Σαν σήμερα, 26.4.1936, εφ. Δωδεκάνησος: "Εκ Καρπάθου: Αι στερήσεις υπο τας κυρώσεις των Ιταλών"