Σαν σήμερα 26.4.1936 εφ. Δωδεκάνησος "Εκ Καρπάθου: Αι στερήσεις υπο τας κυρώσεις"

Σαν σήμερα 26.4.1936 εφ. Δωδεκάνησος "Εκ Καρπάθου: Αι στερήσεις υπο τας κυρώσεις"