Σαν σήμερα, 30.7.1953, εφ. Πρόοδος: Η πρωτεύουσα της Καρπάθου (Η ρυμοτομία) του Νίκου Κονσόλα

Σαν σήμερα, 30.7.1953, εφ. Πρόοδος: Η πρωτεύουσα της Καρπάθου (Η ρυμοτομία) του Νίκου Κονσόλα