Σαν σήμερα, 7.10.1934 εφ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ, ποίημα Κάρπαθος

Σαν σήμερα, 7.10.1934 εφ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ, ποίημα Κάρπαθος

Ο ποιητής Λάζαρος Α. Λαζαρίδης γράφει ποίημα για την Κάρπαθο που δημοσιεύει η εφημερίδα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ