Τη Τρίτη, 6 Απριλίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου

Τη Τρίτη, 6 Απριλίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου