10.12.1915, εφ. Ροδιακή: "Παραίτησις της Δημοτικής Αρχής Διοικήσεως Μεσοχωρίου"

10.12.1915, εφ. Ροδιακή: "Παραίτησις της Δημοτικής Αρχής Διοικήσεως Μεσοχωρίου"