Με 10 θέματα συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Με 10 θέματα συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 29η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 06:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Διόρθωση λαθών και έγκριση διαγραφής σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.

2. Αίτημα ασφαλτόστρωσης οδοστρώματος, πλησίον της περιοχής Δαματρίας Ζωοδόχου Πηγής Πηγαδίων Καρπάθου (εντός σχεδίου πόλεως).

3. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024- 2027 Δήμου Καρπάθου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Έγκριση απόφασης 02-2023 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2022».

5. Έγκριση απόφασης 03-2023 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2022».

6. Καθορισμός νέου χώρου στάθμευσης οχημάτων ΤΑΞΙ στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου.

7. Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου» Δήμου Καρπάθου(Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.) οικ. έτους 2023.

8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2023 Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (αρΙθ. 107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017).

9. Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1180/21-02-2023).

10. Χαρακτηρισμός του Κ.Α. 20.7325.0001 με τίτλο «Επέκταση- Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού Δήμου κ.τ.λ.» ως Δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

24.3.2023

Καρπαθιακά Νέα