Στις 11 Αυγούστου η επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Στις 11 Αυγούστου η επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου