Σαν σήμερα 12.12.1962 εφ. Ροδιακή "Θα διατεθή πίστωσις δι΄έργον εις Μεσοχώρι;"

Σαν σήμερα 12.12.1962 εφ. Ροδιακή "Θα διατεθή πίστωσις δι΄έργον εις Μεσοχώρι;"