12 γιατρούς ζητά ο Διοικητής του Νοσοκομείου της ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

12 γιατρούς ζητά ο Διοικητής του Νοσοκομείου της ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

Αίτημα για πλήρωση θέσεων Ιατρικού Προσωπικού σε μελλοντική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η προφορική εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» κ. Στασινόπουλου Βασιλείου με θέμα πλήρωση θέσεων Ιατρικού Προσωπικού σε μελλοντική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας με βάση τις κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του οργανισμού.

Την έκδοση απόφασης όπου θα σταλεί στη 2η Υ.ΠΕ. αναφορικά με την υλοποίηση αιτήματος για την πλήρωση θέσεων ιατρικού προσωπικού με βάση τις κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» .

Συγκεκριμένα:

Νεφρολογίας, Διευθυντής

– Παθολογίας, Διευθυντής

– Ακτινοδιαγνωστικής, Διευθυντής

– Παθολογίας, Επιμελητής Α΄

– Καρδιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Παιδιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Επιμελητής Α΄

– Αναισθησιολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Επιμελητής Α΄

– Οφθαλμολογίας, Επιμελητής Α΄

– Ψυχιατρικής, Επιμελητής Α΄

– Ουρολογίας, Επιμελητής Α΄

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010. 3. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

9.1.2024

Καρπαθιακά Νέα