Με 12 θέματα συνεδριάζει στις 28 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Με 12 θέματα συνεδριάζει στις 28 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα, 19:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2018.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2019.

3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2020.

4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ο.Π.Α.Π. και έγκριση πορίσματος ορκωτών λογιστών για το έτος 2021.

5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ισολογισμού Π.Ο.Ρ.Ο.Κ. για το έτος χρήσης 2022.

6. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2023 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΥΣ από τον Δήμου Καρπάθου.

7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 21/2024 απόφασης της Δημ. Επιτροπής με θέμα:« Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 211/2023 με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».

8. Έγκριση της υπ΄ αρ. 19/2024 απόφασης της Δημ. Επιτροπής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2023 προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».

9. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Ύδρευσης- Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου.

10.Έγκριση έκτακτης ανάγκης υδροδότησης της ΔΚ Πηγαδίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

11.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

12.Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων που αφορά στην: «Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

24.2.2024

Καρπαθιακά Νέα