Στα 123 εκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στα 123 εκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 22 του μήνα με τηλεδιάσκεψη το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για να συζητήσει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς, την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και την ψήφιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.

Αναλυτικά, το θέμα το οποίο θα εισηγηθεί ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, έχει ως εξής: «έγκριση προϋπολογισμού περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2021-ψήφιση τεχνικού προγράμματος περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΟΠΔ (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης)».

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το επόμενο έτος ανέρχεται σε 123.239.828,72 ευρώ, τα έσοδα σε 71. 262.049,43 ευρώ και το ταμειακό υπόλοιπο σε 51.977.779,29 ευρώ ενώ το τεχνικό πρόγραμμα συνολικά για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ανέρχεται στο ποσό των 89.124.638 ευρώ.

Πιο αναλυτικά το τεχνικό πρόγραμμα των Κυκλάδων ανέρχεται σε 23.565.572 ευρώ και της Δωδεκανήσου σε 65.559.066 ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται συνολικά σε περίπου 34.000.000 ευρώ

Στόχοι του προϋπολογισµού είναι, η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, η συγκράτηση των δαπανών, µε ταυτόχρονη προσπάθεια µείωσής τους κατά την εκτέλεσή τους, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατόν μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων, η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηµατοδότηση όλων των έργων και η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Δαπάνες λειτουργίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα , ανέρχεται στο ποσό των 5.088.000 ευρώ. πιο αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2021 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.308.791,28

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2021 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2.779.208,72

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

5.088.000,00

 

Δαπάνες μισθοδοσίας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη των δαπανών, μισθοδοσίας, ανέρχεται στο ποσό των 11.992.000 ευρώ. πιο αναλυτικά:

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5.996.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

5.996.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

11.992.000,00

 

Δαπάνες μεταφοράς μαθητών

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών, ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ. πιο αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1.500.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

5.000.000,00

 

Πρόγραμμα Προστασίας Ελαιοπαραγωγής

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για το πρόγραμμα  Δακοκτονίας ανέρχεται στο ποσό των 345.000 ευρώ. πιο αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

250.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

95.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

345.000,00

 

Εσοδα από ΚΑΠ για οδικό δίκτυο/επενδύσεις

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για έργα επενδύσεων ΚΑΠ και οδικού δικτύου, ανέρχεται στο ποσό των 4.550.000 ευρώ. πιο αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2.652.650,00

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.897.350,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

4.550.000,00

 

Πρόγραμμα ΟΣΔΕ

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Πλαίσο Δράσης»  (Ο.Π.Δ.) ανέρχεται στο ποσό των  6.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά:

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3.000,00

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2020 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

6.000,00

πηγή Ροδιακή