Σαν σήμερα, 13.09.1960 ΡΟΔΙΑΚΗ φωτιά στην Αχαμαντία

Σαν σήμερα, 13.09.1960 ΡΟΔΙΑΚΗ φωτιά στην Αχαμαντία

Μια φωτιά έκαψε 60 στρεμματα στην περιοχή Αχαμαντία της Ολύμπου γίνεται θέμα στην ΡΟΔΙΑΚΗ στις 13 Σεπτέβρη 1960.