Με 13 θέματα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Με 13 θέματα πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Καρπάθου