Σαν σήμερα 14.3.1969 εφ. Πρόοδος "Καθορίσθησαν αι Εθνικαί τοπικαί εορταί εις Δωδεκάνησον"

Σαν σήμερα 14.3.1969 εφ. Πρόοδος "Καθορίσθησαν αι Εθνικαί τοπικαί εορταί εις Δωδεκάνησον"