Συνεδριάζει την Παρασκευή 16/7 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου- Η ατζέντα περιλαμβάνει 12 θέματα

Συνεδριάζει την Παρασκευή 16/7 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου- Η ατζέντα περιλαμβάνει 12 θέματα

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 πμ – 10:30 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (απόφαση ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7).

ΘΕΜΑ 2: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου που αφορά έσοδα φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2020 (απόφαση ΑΔΑ: 6ΠοΒ46ΜΤΛ6-ΦΘΦ).

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 29/06/2021.

ΘΕΜΑ 5: Αποδοχή δωρεάς από Άννα Κατωγυρίτη προς Δήμο Καρπάθου. ΘΕΜΑ

6: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους στην περιοχή Δαματρία Αφιάρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματρίας.

ΘΕΜΑ 7: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος.

ΘΕΜΑ 8: Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος.

ΘΕΜΑ 9: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικου έτους 2022.

ΘΕΜΑ 10: Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ ΚΑΡΠΆΘΟΥ¨.

ΘΕΜΑ 12: Αποδοχή δωρεών από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο