Σαν σήμερα, 17.6.1949, εφ. Ροδιακή: Τρία εγκαταλελειμμένα χωριά της Καρπάθου του Ν. Γ. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα, 17.6.1949, εφ. Ροδιακή: Τρία εγκαταλελειμμένα χωριά της Καρπάθου του Ν. Γ. Τσαμπανάκη