17 θέματα πέρασαν από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

17 θέματα πέρασαν από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Εκτός από τον κ. Μανωλάκη, ο οποίος ψήφισε μόνο το θέμα  covid, τα θέματα ψηφίστηκαν από όλα τα υπόλοιπα μέλη της Οικ. Επιτροπής.