18 ΝΑΙ και ένα ΟΧΙ, για ψεκασμούς στις ΕΛΙΕΣ, από το δημοτικό συμβούλιο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

18 ΝΑΙ και ένα ΟΧΙ, για ψεκασμούς στις ΕΛΙΕΣ, από το δημοτικό συμβούλιο ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την διεξαγωγή των ψεκασμών καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς , από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, για το έτος 2024 πρότεινε ο εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κομνηνός Σακέλλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Δεκαοκτώ (18)= ΝΑΙ και Ένα (01)= ΟΧΙ Την διεξαγωγή των ψεκασμών καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς , από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, για το έτος 2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

1.2.2024

Καρπαθιακά Νέα