1ος Δημοσιογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «Ένα άρθρο για την Κάσο»

1ος Δημοσιογραφικός Διαγωνισμός με θέμα «Ένα άρθρο για την Κάσο»

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.) προκηρύσσει τον 1ο Δημοσιογραφικό Διαγωνισμό για την συγγραφή άρθρων που αφορούν το νησί της Κάσου με θέμα «Ένα άρθρο για την Κάσο»

 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αρωγή στην προσπάθεια για την προβολή του νησιού στα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης. Τα άρθρα που θα κατατεθούν στον διαγωνισμό θα έχουν ένα κύκλο δημοσιεύσεων σε Περιφερειακά Μέσα σε όλη την Ελλάδα.

Η Ε.Σ.Ε.Τ. διοργανώνει αυτόν τον διαγωνισμό σε συνεργασία με τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου και συνεργάζεται επίσης με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ), την Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων Τ.Α.Δ. (ΕΠΕΤΑΔ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ & Πολιτισμού (Π.Σ.Ε.Ε.ΔΗ.ΜΜΕ.Π).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό «Ένα άρθρο για την Κάσο» έχουν οι δημοσιογράφοι – μέλη της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ), του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ & Πολιτισμού (Π.Σ.Ε.Ε.ΔΗ.ΜΜΕ.Π), καθώς και δημοσιογράφοι – μέλη της Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων Τ.Α.Δ. (ΕΠΕΤΑΔ)

Κάθε δημοσιογράφος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα άρθρο.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος με άρθρο τους, στον διαγωνισμό τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των άρθρων του διαγωνισμού.

 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ

Το περιεχόμενο των άρθρων μπορεί να είναι περιγραφικό, αναλυτικό, ερευνητικό και να αναφέρεται στην γεωμορφολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα, την τουριστική υποδομή και προοπτική του νησιού της Κάσου. Τα άρθρα μπορεί να συνοδεύονται με φωτογραφικό υλικό και βίντεο με θέμα το νησί της Κάσου και τους κατοίκους της.

Τα κείμενα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί πριν την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ή να περιλαμβάνουν εκτεταμένα τμήματα κειμένων που έχουν ήδη δημοσιευτεί στο παρελθόν. Θα εφαρμοστεί σύστημα εντοπισμού αντιγραφής – λογοκλοπής. Επίσης, στο τέλος του άρθρου θα πρέπει να αναγράφονται οι πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή του άρθρου, των φωτογραφιών.

Τα άρθρα που θα σταλούν για συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, να έχουν έκταση (+/-10%) 1500 λέξεις (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12, σε μορφή εγγράφου word)

Αν υπάρχουν φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg και μεγέθους μεταξύ 2400Χ1800 pixel και 800Χ600 pixel.

Αν υπάρχουν βίντεο, να μην είναι μεγαλύτερα από 200 MB ή αν είναι μεγαλύτερα να είναι αναρτημένα σε κάποιο λογαριασμό you tube ή άλλης εφαρμογής και να δίνεται ο σχετικός σύνδεσμος (link) και να υπάρχει άδεια προβολής και χρήσης.

Στην αρχή του άρθρου θα αναγράφονται τα στοιχεία του συντάκτη:

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, το Σωματείο στο οποίο ανήκει με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου. Μετά από κενό θα ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου (τίτλος και υπότιτλος αν υπάρχει) και το άρθρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό το κάθε άρθρο και οι φωτογραφίες ή βίντεο (αν υπάρχουν), που θα το συνοδεύουν, καθώς και ο σύνδεσμος (link) όπου έχει δημοσιευτεί το άρθρο με το όνομά του/της συντάκτη – τριας, θα πρέπει να σταλούν στο χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, στο email της ΕΣΕΤ enosisintakton@gmail.com

Ο αποστολέας θα αναγράφει ως θέμα «Ένα άρθρο για την Κάσο 2021»

Εντός 24ώρου, από την ώρα της αποστολής, ο αποστολέας θα λάβει απαντητικό email το οποίο θα βεβαιώνει τη λήψη και την εγκυρότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συμμετοχής.

Επίσης, για κάθε δημοσίευση του άρθρου που μπορεί να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 31-12-2021, θα πρέπει εντός 5 ημερών από την δημοσίευση να αποσταλεί ο σύνδεσμος (link) του Μέσου Ενημέρωσης όπου έχει δημοσιευτεί.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας δημοσίευσης του άρθρου (λόγω ανεργίας ή άλλης αιτίας) αυτό θα πρέπει να δηλώνεται κατά την αποστολή του άρθρου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Με την υποβολή των άρθρων στο διαγωνισμό οι συντάκτες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και παραχωρούν άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, στην Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου το δικαίωμα δημοσίευσης του άρθρου (πάντα με το όνομα του συντάκτη) όπου η ΕΣΕΤ κρίνει απαραίτητο και χρήσιμο για την επίτευξη των σκοπών του διαγωνισμού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των άρθρων του διαγωνισμού, μετά από συμφωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς, συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος της Επιτροπής, είναι η κα Τέσσα Δουλκέρη, καθηγήτρια Επικοινωνίας ΑΠΘ, πρόεδρο Εταιρείας Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων Τ.Α.Δ. (ΕΠΕΤΑΔ)

Μέλη:

  1. Ιωάννης Σώκος, Επίτιμος Γεν. Γραμματέας της Ε.Σ.Ε.Τ., δημοσιογράφος, συγγραφέας με αναπληρωματικό μέλος τον Θεοδόσιο Κοντόζογλου, δημοσιογράφο, ιστορικό συγγραφέα.
  1. Γεώργιος Κουκουλιάτας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Τ., με αναπληρωματικό μέλος τον Παπαγεωργίου Δημήτριο, Επίτιμο Πρόεδρο Γ.Σ. της ΕΣΕΤ, δημοσιογράφο.
  1. Μιχάλης Ταστσόγλου, Δρ. ΕΚΠΑ, Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, με αναπληρωματικό μέλος την Βερονίκη Κορακίδου, απόφοιτος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιστημόνων Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, ΜΜΕ & Πολιτισμού (Π.Σ.Ε.Ε.ΔΗ.ΜΜΕ.Π)
  1. Αντώνιος Καραγιαννάκης, δημοσιογράφος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ιωάννη Φραγγούλη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών – Πειραιώς, εκπρόσωποι του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει και θα εξετάζει όλα τα εγκύρως υποβληθέντα άρθρα ως προς την επιτυχή σύνδεσή τους με το θέμα του διαγωνισμού, τη δημοσιογραφική δεοντολογία, την αρτιότητα και την πρωτοτυπία τους, την ανάδειξη άγνωστων στοιχείων, την ποιότητα του λόγου και την τεκμηρίωση του θέματος.

 

Από το σύνολο των άρθρων θα αξιολογήσει και θα κατατάξει, κατά την κρίση της, τα πρώτα δέκα (10) άρθρα. Η απόφαση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Σ.Ε.Τ. (το αργότερο μέχρι 12 -2- 2022).

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε όλους τους/τις δημοσιογράφους που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «Ένα άρθρο για την Κάσο», θα δοθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής». Στους δημοσιογράφους που τα άρθρα τους θα επιλεγούν στα πρώτα 10 θα λάβουν ξεχωριστή Βεβαίωση, όπου θα αναγράφεται και η θέση επιτυχίας με την αριθμητική κατάταξη (1ο έως 10ο).

Στον/στην 1ο νικητή/νικήτρια το βραβείο είναι η φιλοξενία στο νησί της Κάσου το καλοκαίρι του 2022. Η φιλοξενία είναι διάρκειας πέντε ημερών για δύο άτομα και αφορά συνολικά τη δαπάνη, μετακίνησης, διαμονής, εστίασης, ξενάγησης στα αξιοθέατα του νησιού.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.) Email: enosisintakton@gmail.com

– Τηλ. 2103640678 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 12.00 – 14.00)