2 Αυγούστου 1950 εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ

2 Αυγούστου 1950 εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ

Αφιέρωμα από την εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ στον Μιχαήλ Μιχαηλίδη Νουάρο (1877-1954), διακεκριμένο φιλολόγο – εκπαιδευτικό και θεμελιωτή της Καρπαθιακής Ιστορίας και Λαογραφίας.