Δυο έργα από το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στην Κάρπαθο

Δυο έργα από το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στην Κάρπαθο

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου βρίσκεται σε φάση πρότασης προς το Υπουργείο ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ώστε να ορισθούν ως αποφαινόµενα όργανα των έργων που εκτελούνται από το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. (με αποφασιστική αρμοδιότητα) το ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως προϊσταμένη αρχή και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τα έργα που αναφέρονται στην Κάρπαθο είναι:

  1.  Ανακατασκευή επιστρώσεων – αναδοµών αποβάθρας λιµένα Πηγαδιών Καρπάθου. • Προεκτιµώµενος προϋπολογισµός 82.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
  2.  Κατασκευή ράµπας ανελκύσεως σκαφών στο Φοινίκι Καρπάθου. • Προεκτιµώµενος προϋπολογισµός 105.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.