Στις 2 Ιανουαρίου 2022 η εκλογή μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών

Στις 2 Ιανουαρίου 2022 η εκλογή μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών

Με εγκύκλιο που υπεγράφει στις 20 Οκτωβρίου 2021 από τον αν. υπ. Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, μετατίθεται κατά δυο μήνες αργότερα η εκλογή των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, δηλαδή την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022.