Στις 2 Μαϊου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Στις 2 Μαϊου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 2η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Καθορισμός αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα.

2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων δήμου Καρπάθου, έτους 2023.

3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2023.

4. Ετήσιος προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων εις ανάμνηση του Καρπαθιακού Απελευθερωτικού Επαναστατικού Κινήματος της 5ης Οκτωβρίου 1944.

5. Ανακήρυξη του δημάρχου Καλύμνου κ. Δημητρίου Διακομιχάλη του Ελευθερίου σε Επίτιμο Δημότη του δήμου Καρπάθου.

Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Μιχαήλ Μανωλάκης

28.4.2023

Καρπαθιακα Νέα