21 νέες προσλήψεις αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

21 νέες προσλήψεις αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου
Στην έκτακτη Συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου, η οποία έγινε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο  προγραμματισμός προσλήψεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2023 να πραγματοποιηθεί ως εξής:

  1. Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων .
  2. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων.
  3. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.
  4. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
  5. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
  6. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων.
  7. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών.
  8. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  9. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕμμανουήλ Βασιλαράκης

Τα μέλη

1. Νταής Νικόλαος

2. Παραγυιός Εμμανουήλ

3. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

4. Τσέρκης Εμμανουήλ