Σαν σήμερα, 22.1.1951, εφ. Ροδιακή: "Τα ζητήματα της Καρπάθου - 1.550 Ολυμπίτες καταδικασμένοι στην απομόνωση" του Κ. Γ. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα, 22.1.1951, εφ. Ροδιακή: "Τα ζητήματα της Καρπάθου - 1.550 Ολυμπίτες καταδικασμένοι στην απομόνωση" του Κ. Γ. Τσαμπανάκη