Ανακοινώθηκαν οι 22 προσλήψεις στον Δήμο Καρπαθου

Ανακοινώθηκαν οι 22 προσλήψεις στον Δήμο Καρπαθου

Με την απόφαση 94/2021, του Δημάρχου Καρπάθου, αναρτήθηκε στο Διαύγεια ο πίνακας με τις 22 προσλήψεις από τον Δήμο του νησιού. Σημειώνουμε ότι η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά.

Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού covid-19. Ως ημερομηνία λήξεως των συμβάσεων ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2021.