Σαν σήμερα, 24.12.1953, εφ. Ροδιακή: "Ο Λιμενoβραχίων Καρπάθου" του Γ. Ν. Τσαμπανάκη

Σαν σήμερα, 24.12.1953, εφ. Ροδιακή: "Ο Λιμενoβραχίων Καρπάθου" του Γ. Ν. Τσαμπανάκη