Σαν σήμερα, 25.9.52, εφ. Ροδιακή: "Το ξενοδοχείο των Καρπαθίων ΚΑΙΡΟΝ ΠΑΛΑΣ"