Στις 28 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Στις 28 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

24.7.2023

Καρπαθιακα Νέα