28 προσλήψεις από τον Δήμο Καρπάθου - Η λίστα των συμβασιούχων

28 προσλήψεις από τον Δήμο Καρπάθου - Η λίστα των συμβασιούχων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Καρπάθου, επωφελούμενος τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 και του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020, σύναψε οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών του.

Παρατίθεται προς ενημέρωση η λίστα των Συμβασιούχων:

 Κάρπαθος 26 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος