ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Οι 32 νέοι Σύμβουλοι στις Κοινότητες - 26 άνδρες & μόνο 6 γυναίκες

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Οι 32 νέοι Σύμβουλοι στις Κοινότητες - 26 άνδρες & μόνο 6 γυναίκες
Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Απερίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΚΑΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΛΥΤΟΥ ΚΟΡΑ ΡΟΟΥΖ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΧΡΥΣΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Αρκάσας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΙΓΚΟ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν εξήντα τρεις (163) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν πενήντα ένα (151) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΝΤΖΥ) του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΕΛΕΛΗΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν δέκα πέντε (115) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΡΑΞΗ ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΓΚΛΟΡΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε έξι (6) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1. ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ενενήντα πέντε (95) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξήντα επτά (67) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε πενήντα τρεις (53) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΚΩΣΤΗ ΖΩΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΦΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΜΑΡΤΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΧΥΣΑ ΕΡΙΟΝ του ΠΕΡΠΑΡΙΜ έλαβε μηδέν (0) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα (269) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΜΑΛΟΦΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε διακόσιους εξήντα πέντε (265) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι (220) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους οκτώ (208) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

5. ΚΑΖΗΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα ένα (171) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΓΚΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ενενήντα έξι (96) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΖΟΤΟ ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑ έλαβε ογδόντα δύο (82) σταυρούς προτίμησης

 

9. ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

10. ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΓΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΗΝΑ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης

 

11. ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

12. ΖΑΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα τέσσερις (34) σταυρούς προτίμησης

 

13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα ένα (31) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΟΥΤΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε διακόσιους εννέα (209) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΧΗΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΑ) του ΧΑΡΡΥ έλαβε διακόσιους έξι (206) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΩΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΤΡΟΚΑ ΤΖΟΙ του ΑΓΚΙΜ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑ του ΛΟΥΚ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μενετών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΑΛΗΣ ΝΙΚ του ΠΑΥΛΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα δύο (172) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εκατό (100) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα έξι (46) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριάντα δύο (32) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΖΑΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΛΙΑ ‑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΗΝΑ έλαβε δώδεκα (12) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τρεις (143) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εβδομήντα πέντε (75) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα εννέα (69) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πενήντα τέσσερις (54) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΝΙΚΗΤΑ έλαβε είκοσι επτά (27) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΥΖΕΛΗ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΚΑΤΟΥΤΣΗ ΤΖΕΝΣΙΛΑ του ΜΠΑΣΚΙΜ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Όθους

 

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε εκατόν σαράντα επτά (147) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πενήντα δύο (52) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα οκτώ (48) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΚΟΪΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

1. ΣΟΦΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε έντεκα (11) σταυρούς προτίμησης

 

2. ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Ολύμπου

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα εννέα (189) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εξήντα πέντε (65) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΧΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Πυλών

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

 

3. ΣΙΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης

 

4. ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ ΣΕΒΔΑΛΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΑΧΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

 

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εννέα (9) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΜΑΛΙΧΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτά (7) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε (5) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

2. ΦΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΖΟΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σπόων

 

Αποτελέσματα Υποψηφίων Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

 

1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης και ορίζεται πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

2. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

3. ΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

4. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΙΧΑΗΛ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης

 

5. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΙΠΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης

 

6. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΕΝΕΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΗΝΑ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης

 

7. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε δέκα έξι (16) σταυρούς προτίμησης

 

8. ΛΕΓΑΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ έλαβε δύο (2) σταυρούς προτίμησης

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να εκτεθεί η παρούσα στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρόδου από αύριο και επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατ’ αυτής.