4 Αυγούστου 1959 ΡΟΔΙΑΚΗ

4 Αυγούστου 1959 ΡΟΔΙΑΚΗ

800 Καρπάθιοι εργάτες διεκδικούν την επέκταση του ΙΚΑ στο νησί!