4η παράταση για τον κυκλικό κόμβο στο Νοσοκομείο Καρπάθου

4η παράταση για τον κυκλικό κόμβο στο Νοσοκομείο Καρπάθου

Στην συνεδρίαση συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έγινε στις 20.3.2024 εγκρίθηκε η χορήγηση της 4ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου:

«Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου Επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείου Καρπάθου»

Αναδόχου: ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Κ.Ε. κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι 09-05-2024, χωρίς άλλο δικαίωμα για την ανάδοχο πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 138/2024
Για την ακρίβεια συντάχθηκε το απόσπασμα πρακτικού και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΡΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
ΜΙΚΕΣ ΖΗΡΟΥΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ

29.3.2024

Καρπαθιακά Νέα