Προληπτικά ακυρώθηκε 4η επαναληπτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου

Προληπτικά ακυρώθηκε  4η επαναληπτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου

Για να αποφευχθούν τα όποια ζητήματα από την απουσία του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου αποφασίστηκε η ματαίωση η σημερινή 4η επαναληπτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι τα θέματα θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί και να είχαν κλείσει από τον προηγούμενο χρόνο. Να σημειώσουμε ότι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση για το λιμάνι της Καρπάθου.