6 προτάσεις των Πράσινων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

6 προτάσεις των Πράσινων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η Κλιματική Κρίση που βιώνουμε καθημερινά με αλλεπάλληλους καύσωνες και ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της καταστροφής των δασών σε όλο τον πλανήτη επιβάλλουν την άμεση και ουσιαστική στήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των θεσμών της (Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων) μέσα από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την Παιδεία.

Οι Πράσινοι καταθέτουν 6 προτάσεις πραγματικής και ουσιαστικής στήριξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

  1. Στήριξη ΟΛΩΝ των θεσμών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων), αναγνώριση του έργου τους και της σημασίας του. Ο σημαντικός θεσμός των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να επανέλθει σε όλες τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς είχε συρρικνωθεί και συγχωνευτεί στη διάρκεια της κρίσης με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών. Οι χρήσιμοι αυτοί θεσμοί πρέπει να επανέλθουν με κατάλληλη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να στηρίζουν τα καινοτόμα προγράμματα των σχολείων.
  2. Χρηματοδότηση ΟΛΩΝ των θεσμών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων) τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από ευρωπαϊκά κονδύλια.
  3. Πρόβλεψη χρόνου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων ΟΛΩΝ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Δε μιλάμε για άλλο ένα μάθημα με βιβλία, βαθμούς κι εξετάσεις αλλά για χρόνο που θα μπορούν να διαχειρίζονται μαθητές κι εκπαιδευτικοί των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων.
  4. Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλα τα σχολεία στα πλαίσια και της Πράσινης Μετάβασης, ενισχύοντας την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών με τη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών και των γειτόνων ώστε τα σχολεία όχι μόνο να γίνουν κέντρα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας για τις ανάγκες των σχολείων και της γειτονιάς αλλά και χώροι εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας στην ενεργειακή μετάβαση στις ΑΠΕ αλλά και ενίσχυσης της ενεργειακής δημοκρατίας και της εκπαίδευσης για την αειφορία όλων των ηλικιών..
  5. Δημιουργία Σχολικών Κήπων με βιολογικό τρόπο καλλιέργειας χωρίς χημικά σε όλες τις σχολικές μονάδες, με ανάληψη της φροντίδας από μαθητές κι εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να συνδέονται με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την υγιεινή διατροφή.
  6. Παροχή δωρεάν γευμάτων σε όλα τα σχολεία με τοπικά βιολογικά προϊόντα, στηρίζοντας τόσο τους παραγωγούς όσο και την υγιεινή διατροφή όλων των μαθητών.

Σημειώνουμε ότι οι Πράσινοι διοργάνωσαν διαδικτυακή Εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Πανδημία με τη συμμετοχή της ΠΕΕΚΠΕ, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ΚΠΕ τον προηγούμενο Μάιο, τις εισηγήσεις της οποίας μπορεί να δει κανείς στο ηλεκτρονικό βιβλίο που δημιουργήθηκε στη συνέχεια.