7 κενές θέσεις φαρμακείων στην Κάρπαθο - Από 1η Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις

7 κενές θέσεις φαρμακείων στην Κάρπαθο - Από 1η Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις

Ξεκινούν την 1η Ιουλίου οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου στον νομό Δωδεκανήσου από όσους ενδιαφέρονται να καλύψουν μια από τις κενές θέσεις που υπάρχουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  οι κενές θέσεις ανέρχονται συνολικά σε 12 ενώ τα λειτουργούντα φαρμακεία ανέρχονται στο νομό μας σε 186.

Οι 12 κενές θέσεις αφορούν τα νησιά Μεγίστης, Χάλκη και Αγαθονησίου και τις κοινότητες Ασφενδιού, Πυλίου, Βωλάδας, Μενετών, Μεσοχωρίου, Όθους, Πυλών, Σπόων και Ολύμπου.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΔΑΣ:264 κάτοικοι – 1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ: 662 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ: 371 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΥΣ: 281 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝ: 216 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝ: 169 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ: 556 κάτοικοι -1 θέση κενή

Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας {(m.valatsou@rho.pnai.gov.gr) από 1
έως 15 Ιουλίου 2021 (Ν. 4509/2017) .

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.