78 χρόνια από την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ- Το επίσημο πρόγραμμα του Εορτασμού από τον Δήμο χωρίς τη λέξη ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!

78 χρόνια από την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ της ΚΑΡΠΑΘΟΥ- Το επίσημο πρόγραμμα του Εορτασμού από τον Δήμο χωρίς τη λέξη ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ!