Σαν σήμερα 8.8.56 Ροδιακή "Οι ερασιτέχνες αλιείς της Καρπάθου ίδρυσαν Ναυτικό Όμιλο στην Βωλάδα και το Απέρι"

Σαν σήμερα 8.8.56 Ροδιακή "Οι ερασιτέχνες αλιείς της Καρπάθου ίδρυσαν Ναυτικό Όμιλο στην Βωλάδα και το Απέρι"