Σαν σήμερα, 8.8.56, Ροδιακή: "Οι ερασιτέχνες αλιείς της Καρπάθου ίδρυσαν Ναυτικό Όμιλο στην Βωλάδα και το Απέρι"

Σαν σήμερα, 8.8.56, Ροδιακή: "Οι ερασιτέχνες αλιείς της Καρπάθου ίδρυσαν Ναυτικό Όμιλο στην Βωλάδα και το Απέρι"