Οι μάγειρες του χωριού τιμήθηκαν στο ΟΘΟΣ της Καρπάθου!

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, ο όμιλος μας μαζί με την εκκλησιαστική επιτροπή Όθους, τον αθλητικό σύλλογο “Άρης Όθους” και τον πάρεδρο του χωριού κ. Χαψή, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα…