Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects – PEZULA, αναζητούν 2 συνεργάτες για το γραφείο της Καρπάθου

Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects – PEZULA, αναζητούν 2 συνεργάτες για το γραφείο της Καρπάθου
Ο Μιχάλης Μαυρολέων και η A&M Architects – PEZULA, για το γραφείο της Καρπάθου αναζητά 2 συνεργάτες για τις παρακάτω θέσεις:
Α) Μηχανικό Εργοταξίου, απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με σχετική εμπειρία στην παρακολούθηση τεχνικών έργων, στον συντονισμό εργοταξίου και υπεργολάβων και στις προμετρήσεις – επιμετρήσεις.
Β) Μηχανικό Κοστολόγο, απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με σχετική εμπειρία στην εκτίμηση κόστους οικοδομικών εργασιών, στα τεύχη δημοπράτησης και στην σύνταξη πινάκων επιμέτρησης – Bill of Quantities για τεχνικά έργα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την τήρηση προθεσμιών και με τους προϋπολογισμούς, γιατί θα αναλάβουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Επίβλεψη τεχνικών έργων μικρής κλίμακας (κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις) με συντονισμό – προγραμματισμό εργασιών και προετοιμασία τεχνικών εκθέσεων προόδου.
• Επιμέτρηση ποσοτήτων, προμήθειας και κοστολόγησης προμηθευτών και υπεργολάβων, και προετοιμασίας υποβολής προσφορών και συμβάσεων
• Αξιολόγηση συμβάσεων και παρακολούθηση προόδου, έλεγχος των υπεργολάβων σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του εκάστοτε έργου καθώς και
• Λεπτομερής έλεγχος παραγγελιών και τελικών λογαριασμών του έργου.
Τόπος εργασίας είναι το γραφείο Καρπάθου. Η εταιρεία παρέχει και για τις δύο θέσεις, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο email mdasiou@am-architects.gr ή μέσω του website της εταιρείας, www.am-architects.gr