Αδυναμία δηλώνει το τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου στην αντιμετώπιση των βλαβών

Αδυναμία δηλώνει το τμήμα Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου στην αντιμετώπιση των βλαβών