Δυο φωτεινές πινακίδες θα τοποθετηθούν στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου

Δυο φωτεινές πινακίδες θα τοποθετηθούν στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης, ποσού που ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ, €26.000,00, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 1039-401-0000000, και ΑΛΕ 2410203001- Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, οικονομικού έτους 2023, για την επανέγκριση δαπάνης αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση δύο φωτεινών επιγραφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου. Ε.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ