Εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων ανευ πυρών σε θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά της Νήσου Καρπάθου

Εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων ανευ πυρών σε θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά της Νήσου Καρπάθου

Εκτέλεση αεροναυτικών ασκήσεων ανευ πυρών

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι την 18 του μήνα Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 05:00 έως και 09:00 θα εκτελεστούν ασκήσεις ανευ πυρών σε θαλάσσια περιοχή Νοτιοανατολικά της Νήσου Καρπάθου, η οποία οριοθετείται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

 35 ο 30 00’ Β’ και 027 ο 40 00’ Α’,

 35 ο 00 00’ Β’ και 027 ο 15 00’ Α’,

 34 ο 40 00’ Β’ και 028 ο 00 00’ Α’,

 35 ο 20 00’ Β’ και 028ο 20 00’ Α’.

 35ο 30 00’ Β’ και 027ο 40 00’ Α’.

Επισημαίνεται ότι, είναι επικίνδυνη η παραμονή ή διέλευση ατόμων, η ναυσιπλοΐα ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών σκαφών και πλοίων, την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρες εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Ο Λιμενάρχης α.α Υποπλοιαρχός Λ.Σ.

ΘΩΜΑΣ Ιωάννης

10.7.2024

Καρπαθιακά Νέα