Σαν σήμερα, 10.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Αγρότης στην θέση Δρόση, Ολύμπου Καρπάθου, υδροδότησε μόνος τα κτήματα του"

Σαν σήμερα, 10.5.1950, εφ. Πρόοδος: "Αγρότης στην θέση Δρόση, Ολύμπου Καρπάθου, υδροδότησε μόνος τα κτήματα του"