ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ: Πρόεδρος Μανώλης Παραγυιός-Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ: Πρόεδρος Μανώλης Παραγυιός-Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης

Στην προ ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου την 1η Σεπτεμβρίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Λιάγκας εισηγήθηκε ως προς το έκτακτο του θέματος για την παραίτηση του κ. Σακέλλη Κομνηνού (4479/15-6-2022) από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ και του κ.  Σπανού Δημητρίου (8686/23-10-2020) προς αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά την σχετική εισήγηση  προτάθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Πρόεδρος ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ ορίζεται ο κ. Παραγυιός Εμμανουήλ, με αντιπρόεδρο τον κ. Τσαμπουνιεράκη Μιχαήλ, Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη:

  1. Ανδρέου Νικόλαος
  2. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
  3. Γεραπετρίτης Μιχαήλ
  4. Δήμαρχος Γεώργιος
  5. Διακολιός Μιχαήλ
  6. ΖανάκηςΔημήτριος
  7. Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα
  8. ΚωνσταντινίδηςΔημήτριος
  9. Λύκος Νικόλαος

10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσιος 12. Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ14.Πρωτόπαπας Μηνάς 15.Ρεϊσης Μιχαήλ 16.Σακέλλης Κομνηνός
17. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 18. Τσέρκης Εμμανουήλ

17.9.2022

Καρπαθιακά Νέα