Αίτημα για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου

Αίτημα για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου