Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ζητούν 27 δημότες του νησιού με θέμα το λιμάνι και την πρόταση Λιμενικού Ταμείου

Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ζητούν 27 δημότες του νησιού με θέμα το λιμάνι και την πρόταση Λιμενικού Ταμείου

Προς τον κ.Πρόεδρο του Δ.Σ. Καρπάθου Κοιν: κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργείας του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την υιοθέτηση της από 14-1-2019 πρότασης της ΤΥ του Λ Ταμείου για το λιμάνι της Καρπάθου.

Κύριε πρόεδρε,

Όπως είναι γνωστό έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας νέου λιμανιού στην θέση Γαρόνησο και ακόμη η «μελέτη βρίσκεται στο προκαταρτικό στάδιο. Πρίν δυο περίπου μήνες συζητήθηκε και πάλι και δεν εγκρίθηκε από την ΕΣΑΛ η αναθεωρημένη έκθεση ΠΠΠΑ που έχει υποβάλει ο μελετητής , επι της οποίας το Δημοτικό μας Συμβούλιο δεν έχει διατυπώσει άποψη ,όπως δεοντολογικά θα έπρεπε , και χωρίς υποβληθεί στην ΕΣΑΛ η εναλλακτική λύση που είχε προτείνει η τεχνική Υπηρεσία του λιμενικού ταμείου με το αριθμ. ΔΤΥ 45/14-1-2019 έγγραφό της η οποία , όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, καλύπτει τις ανάγκες της Καρπάθου για τα επόμενα 50 χρόνια καθώς και την ανάγκη κατασκευής εκτός της πόλης λιμενικής εγκατάστασης για την εκφόρτωση των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων , όπως αποφάσισε το προηγούμενο Δ.Σ με την αριθμ.229 από 24-11-2017 απόφασή του.

Επειδή η μελέτη επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου είναι θέμα γενικού και ζωτικού ενδιαφέροντος για την πόλη και ολόκληρη την Κάρπαθο και η μη υποβολή στην ΕΣΑΛ εναλλακτικής λύσης σε άλλη θέση εκτός του Γαρόνησου έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση κατασκευής σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων στην Κάρπαθο .

Επειδή και οι δυό λύσεις που προτείνει ο μελετητής με επίκεντρο το Γαρόνησο κρίνεται πως δεν εξυπηρετούν τις σημερινές και πολύ περισσότερο τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του νησιού μας.

Επειδή η λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου με το επισυναπτόμενο με αριθμ ΔΤΥ 45/14-1-2019 έγγραφό της, η οποία περιλαμβάνει (α)προέκταση του ακρομολίου κατά 170 μ. ώστε να προστατευτεί πλήρως η λιμενολεκάνη από τους Βόρειους και Ανατολικούς κυματισμούς και να είναι δυνατή η πλαγιοδέτηση κρουαζιερόπλοιου, όπως ζητούσε η ΕΣΑΛ από το 2016,(β) κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς του Γαρόνησου για την εξυπηρέτηση των ημερόπλοιων και (γ) κατασκευή κρηπιδώματος 200-300 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη , όπου θα μεταφερθεί η εμπορική κίνηση του λιμανιού κατά την διάρκεια του καλοκαιριού , συμπεριλαμβομένων και των πλοίων της γραμμής , κρίνεται πως καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του νησιού σε λιμενικές εγκαταστάσεις χωρίς να αποκλείει δυνατότητα παραπέρα μελλοντικής επέκτασης του λιμανιού προς το καρνάγιο και σύνδεσής του με την περιμετρική των Πηγαδίων .

Αιτούμεθα
να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργείας του Δημοτικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση και υποβολή στην ΕΣΑΛ

Κάρπαθος 30 – 07 -2021 ως εναλλακτικής λύσης για την επέκτασης του λιμανιού της Καρπάθου της από 14-1-2019 πρότασης της ΤΥ του Λιμενικού Ταμείου .

και προτείνουμε. όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει:

Α. Να γνωστοποιηθεί άμεσα στην Περιφέρεια ΝΑ , το Λ.Ταμείο ΝΔ και την ΕΣΑΛ πως το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου δεν συμφωνεί με την αναθεωρημένη πρόταση-λύση του μελετητικού γραφείου CNWAY, που προβλέπει την καθαίρεση του σημερινού κυματοθραύστη αλλά ούτε και με την εναλλακτική που προτείνει για κατασκευή μιας απλής προβλήτας βόρεια του Γαρόνησο για την πρυμνοδέτηση των πλοίων της γραμμής, με αποκλειστικό στόχο την αποσυμφόρηση της κίνηση σς τμήμα της παραλιακής της πόλης και ότι η υιοθετεί την ολοκληρωμένη λύση που πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου με το με αριθμ.45/14-1-2019 έγγραφό της.

Β. Να ζητηθεί από την ΠΝΑ να δώσει οδηγίες στον μελετητή να περιλάβει στην τεχνική έκθεση ΠΠΠΑ ως εναλλακτική λύση και να αξιολογήσει την πρόταση της Τ.Υ του Λιμενικού Ταμείου, ως το με αριμ. 45/14-1-2019 έγγραφό της που περιλαμβάνει: α) Την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 170μ, ώστε να κατασκευασθεί προβλήτα 200μ που θα χρησιμοποιείται τους θερινούς μήνες για την εξυπηρέτηση Κρουαζιερόπλοιων και τουριστικών και θαλαμηγών πλοίων β) την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γαρόνησο, όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 για την πρυμνοδέτηση των ημερόπλοιων και μικρών θαλαμηγών γ) την κατασκευή κρηπιδώματος 200 μ στην βόρεια ακτή του Βρόντη, για την εξυπηρέτηση των εμπορικών και Ε/Γ πλοίων και την εκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων φορτίων.

Γ. Σε περίπτωση που η ΠΝΑ ή ο μελετητής αρνηθούν να ικανοποιήσουν το παραπάνω αίτημα, να ζητηθεί από το Λιμενικό Ταμείο να υποβάλει απ’ ευθείας στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική λύση την πρόταση της ΤΥ του, όπως περιγράφεται στο με αριθμ 45 από 14-1-2019 έγγραφό της με συγκριτική αξιολόγησή της σε σχέση με τις προτεινόμενες από τον μελετητή λύσεις.

Γ. Να ανατεθεί από τον Δήμο με απευθείας ανάθεση η τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής ανατολικά του εργοστασίου της ΔΕΗ και να αναληφθούν από το Λιμενικό Ταμείο οι απαραίτητες ενέργειες για την οριοθέτηση της περιοχής ως εξομοιούμενης λιμενικής ζώνης ,
ώστε να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή του προτεινόμενου κρηπιδώματος για την εξυπηρέτηση των εμπορικών και επιβατηγών πλοίων της γραμμής και την εκφόρτωση οχληρών και επικινδύνων φορτίων.

Δ. Να καλέσετε τον Υποναύαρχο Λ.Σ.(εα) Νίκο Κανάκη, να παραστεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να αναλύσει τα μειονεκτήματα της προωθούμενης λύσης του Γαρόνησο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της συνολικής λύσης που πρότεινε η Τ.Υ. του Λιμενικού ταμείου.

Ε. Να κοινοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Π.Ν. Αιγαίου και το Λιμενικό Ταμείο.

Οι αιτούντες Δημότες